XXII Konferencja Polonii Gospodarczej Świata

Budowanie mostów pomiędzy przedsiębiorcami w kraju oraz Polonia gospodarczą z…