Ksantohumol – badania nad właściwościami antynowotworowymi

Ksantohumol jest obiektem zainteresowania wielu badaczy. Część z nich postanowiła sprawdzić zakres działania tej substancji w różnych fazach procesu nowotworzenia. Choć przed nami zapewne jeszcze cała lata badań, to dotychczasowe wyniki są obiecujące. Wskazują one bowiem na szerokie właściwości antynowotworowe ksantohumolu.

Aktywność ksantohumolu w różnych fazach

Antynowotworowe właściwości ksantohumolu dało się zaobserwować już w fazie inicjacji nowotworzenia. Badania wykazały m.in., że substancja ta hamuje aktywność monooksygenaz P-450 (CYP). Wyniki badań sugerują także, że ksantohumol może być potencjalnym czynnikiem chemoprewencyjnym w stosunku do wybranych rakotwórczych amin. Na szczególną uwagę zasługuje jednaj działanie ksantohumolu w fazie nieodwracalnego etapu progresji nowotworu. Wówczas, jak wykazały badania, cechuje się on działaniem wielokierunkowym. Między innymi hamuje syntezę DNA, aktywuje apoptozę czy blokuje cykl komórkowy.
Ważną rolę odgrywają oczywiście opisane już w innym poście (klik) właściwości antyoksydacyjne ksantohumolu. To dzięki nim chroni on DNA przed uszkodzeniem przez reaktywne formy tlenu.

Ksantohumol – przy jakich nowotworach może okazać się nadzieją?

Nowotwory zabijają co roku miliony osób na całym świecie. Bezustannie prowadzone są badania nad substancjami, które mogłyby wspomóc człowieka w walce z tym trudnym przeciwnikiem. Wyniki badań nad ksantohumolem wskazują na jego aktywność antyproliferacyjną wobec linii komórek raka gruczołowego. Wykazano również zdolność ksantohumolu do hamowania aromatazy i tworzenia estrogenów. Działanie tego flawonoidu zmniejszyło też proliferację określonych linii komórkowych raka piersi, jelita grubego, wątroby, prostaty, jajnika i okrężnicy oraz indukcję apoptozy wybranych linii komórkowych raka sutka. Dodatkowo przeprowadzono badania nad liniami komórkowymi neuroblastoma, będącego najczęstszym guzem pochodzenia embrionalnego u dzieci. W ów badaniach ksantohumol także wykazał działanie antyproliferacyjną.

Walka z rakiem to nieustający bój, w którym przeciwnik cały czas jest o krok przed nami. Właśnie dlatego każda substancja, która może przyczynić się do stawiania oporu nowotworom, jest na wagę złota.

__

Źródła:

Ksantohumol – przeciwnowotworowy prenyloflawonoid zawarty w chmielu zwyczajnym

Ksantohuniol i inne prenyloflawonoidy szyszek chmielu – aspekty biologiczne i technologiczne