Amerykański Instytut Kultury Polskiej

Przenosząc się do Miami, wiedziałem, że czeka tam na mnie wiele dobrego. Nie spodziewałem się jednak, że spotka mnie tak niesamowity zaszczyt, jak udział w balu organizowanym przez Amerykański Instytut Kultury Polskiej. Obcowanie z członkami tej organizacji to wielkie wyróżnienie i wartościowa przygoda.

Wielkie osiągnięcia i bogata historia

Za Instytutem stoi niesamowita historia, która stanowi most między Polską a Polonią, między przeszłością a teraźniejszością. Ucieleśnieniem tej historii jest Lady Blanka A. Rosenstiel. To właśnie ona w 1972 r. powołała do życia Amerykański Instytut Kultury Polskiej. Dzięki niej możliwe stało się rozpowszechnianie wiedzy na temat polskiej kultury, podtrzymywanie polskiego dziedzictwa (w tym wkładu w amerykańską kulturę i historię) oraz wspieranie Polaków żyjących za granicą.

Stypendium Harriet Irsay

Jedną ze wspaniałych inicjatyw Instytutu jest ustanowione w 1992 roku stypendium Harriet Irsay. Przez ostatnie trzy dekady ze stypendium skorzystały setki polonijnych studentów. To ogromny wkład w kształcenie Polaków w USA.

Kościuszkowska Katedra Studiów Polskich w Waszyngtonie

Od 1998 r. polscy naukowcy zyskali kolejne ważne miejsce do prezentowania wyników swoich badań. Instytut uczestniczył bowiem w ustanowieniu Kościuszkowskiej Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie w Wirginii. W 2008 r. Katedrę przeniesiono do Instytutu Polityki Światowej w Waszyngtonie. Dziś na jej czele stoi dr Marek Jan Chodakiewicz, wybitny naukowiec, który prowadzi także Centrum Studiów Międzymorza.

Instytut od lat wspiera również polską sztukę, m.in. poprzez Międzynarodowy Festiwal Filmowy (od 1978 r.; od 1980 r. For the Love of Film Festival), organizowanie licznych wystaw, wykładów, wydarzeń kulturalnych, a także publikację i tłumaczenia książek o polskiej kulturze i historii.

Misja, z którą się utożsamiamy

AIKP bez wątpienia jest organizacją z licznymi sukcesami. To wszystko nie byłoby jednak możliwe, gdyby Instytut nie powstał z czystej potrzeby serca. Lady Blance udało się stworzyć coś pięknego, z czym utożsamiali się i nadal utożsamiają Polacy na całym świecie. Instytut promuje polski wkład w amerykańską historię. Dzięki działaniom organizacji coraz szerzej znany jest także ogrom wkładu polskich naukowców i artystów w kulturę oraz rozwój badań w Ameryce. Jest on też przestrzenią do wielokulturowej współpracy.

Minęło już pół wieku, a Instytut nadal się rozwija. Jestem pewien, że tegoroczny Międzynarodowy Bal Polonijny będzie niesamowitym przeżyciem i okazją do poznania wyjątkowych ludzi.

KaMa