Budowanie zespołu – czym się kierować?

Indywidualność w pracy jest bardzo ważna, ponieważ to ona daje wartość wszystkiemu, co robimy. Równie istotna jest jednak praca w zespole. Gdy wszystkie ogniwa działają sprawnie, cała machina biznesowa będzie funkcjonować tak, by przynosić jak najlepsze efekty. Budowanie zespołu nie musi doprowadzić do zatarcia się indywidualności jego poszczególnych członków. Rozsiądźcie się wygodnie i postarajcie się wprowadzić swój umysł na turkusowe fale, aby zobaczyć, że wspólnota i unikalność nie muszą się wykluczać!

Wspólnie nie oznacza tak samo!

Nierzadko budowanie zespołu zaczyna się od zebrania osób, które wydają nam się do siebie podobne. Jest to okropny błąd, ponieważ ludzie nie muszą zdawać się „tacy samy”, aby dobrze się rozumieć. Wręcz przeciwnie – zespół z różnymi energiami, podejściami do życia i cechami, to zespół, który będzie kreatywny dzięki szerokiej perspektywie jego członków.

Budowanie zespołu zacznij zatem od wybrania osób o rozmaitych talentach. Zamiast być do siebie podobne, powinny one świetnie się uzupełniać. Wywoła to nie tylko naturalny podział obowiązków, ale również ukaże piękny wachlarz możliwości zespołu.

Wzajemna świadomość i zaufanie

Każda osoba ma inny temperament i wyraża emocje w różny sposób. Co więcej, każda osoba ma za sobą własne przeżycia, które wpłynęły na nią w taki czy inny sposób. W związku z tym ważne jest, aby członkowie zespołu mieli wzajemną świadomość poziomu emocjonalności pozostałych członków grupy. Rzecz jasna  nie ma to opierać się na obnażaniu całego swojego życia przed innymi osobami. Konieczna jest jednak świadomość personalnych cech każdego członka zespołu.

Poznanie takich cech i emocji powinno wiązać się także ze wzajemnym zaufaniem. Interakcje w zespole wymagają bowiem wiarygodności. Bardzo istotnym elementem będzie także wypracowanie solidnych kanałów komunikacji oraz sposób na rozwiązywanie konfliktów.

We wszystkich tych kwestiach pomoże dobry coach. Warto zainwestować w szkolenie zespołu. Trener pomoże jednostkom uświadomić sobie emocje, cechy oraz drogi komunikowania, a następnie przeistoczy tę samoświadomość w umiejętność funkcjonowania w zespole. Dodatkowo trener przeprowadzi zespół przez ćwiczenia na wzajemne zaufanie.

Samodecydowanie

Niezwykle istotnym elementem zbudowania skutecznego zespołu jest… odpuszczenie. Wybierasz osoby do teamu, dajesz im wszystkie narzędzia oraz wiedzę, które przydadzą się nie tylko w pracy, ale również we wzajemnych relacjach. Jest to moment, w którym nie powinieneś już czuć potrzeby stałego kontrolowania ich. Pozwól tym ludziom zbudować taką strukturę zespołu oraz rozdzielać zadania w taki sposób, który im samym będzie odpowiadał najlepiej. Tylko oni będą w stanie ocenić, jak najskuteczniej wykonać określone zadania. Na tyle, w jakim stopniu jest to możliwe, pozwól zespołowi także na aranżację otoczenia i narzędzi pracy. W takim zakresie, w jakim możecie sobie na to pozwolić, niech sami wybierają programy, kursy czy nawet artykuły biurowe. Niech samodzielnie ustalą grafik spotkań czy urlopów.

Pamiętaj także o tym, by nie trzymać się sztywno wszystkich podjętych decyzji. Nie zawsze wszystko udaje się od początku. Wiele kwestii ulega również zmianom, takie po prostu jest życie. Pozwól ludziom korzystać ze swoich możliwości na różne sposoby i migrować między zespołami w taki sposób, by nie zaburzało to funkcjonowania firmy.

Wszystkie te kwestie wydają się bardzo proste, choć niekoniecznie oczywiste. Tak naprawdę jednak zbudowanie solidnego zespołu jest bardzo trudne. Najcięższym zadaniem jest jednak odpuszczenie i pozwolenie ludziom na to, by decydowali samodzielnie, biorąc odpowiedzialność za swoje działania.

KaMa