Zarządzanie vs Leadership

Stanowczo zbyt wiele osób błędnie używa określeń zarządzanie i przywództwo jako synonimów. W ten sposób kierownik staje się liderem, co zresztą nieraz przejawia się w nazwach niektórych stanowisk. Zawsze zastanawiało mnie, jak wiele osób, które noszą na przykład plakietkę z napisem team leader, faktycznie jest tymi  liderami w zespole? Dziś zatem wskakujemy w temat: zarządzanie vs leadership.

Dla mnie „menedżer” to tytuł, a „lider” to stan umysłu lub nastawienie. Bycie menedżerem nie jest warunkiem koniecznym do bycia skutecznym liderem, ale skuteczni liderzy często to odnoszący sukcesy menedżerowie. W praktyce tytuł menedżera określa zakres roli, ale wpływ na zespół zależy od jego umiejętności przywódczych.

— Rahul Jiresal, Asana

Kierowanie w zarządzaniu i przywództwie

Nie będę zaczynał od definiowania zarządzania czy przywództwa, by wszyscy doskonale znamy rozmaite teorie i wiemy, o co chodzi. Od razu chcę przejść do kwestii najistotniejszej, która w sposób szczególny leży mi na sercu. Dlaczego? Ponieważ uważam, że we współczesnym zarządzaniu, mimo wielu deklaracji, nadal jest zbyt mało przywództwa, a zbyt wiele kierownictwa.

klasycznym sposobie kierowania osoba zarządzająca zajmuje się głównie realizacją określonego planu. Jest zatem skoncentrowana na zadaniach do wykonania oraz towarzyszących pracy strukturach. Skupia się także na motywowaniu do pracy oraz kontrolowaniu jej wyników. W zespole jest postrzegana jako ktoś, kto wydaje nakazy, rządzi, organizuje pracę. W skrajnych przypadkach, do których nie dotarł jeszcze powiew zmian w zarządzaniu, kierownik to także ktoś, kto z góry ma rację, nie jest osobą, z którą należy polemizować, ma podwładnych, a niekiedy nawet budzi lęk.

Tymczasem w przywództwie nie istnieje coś takiego, jak zwykły plan – jest misjawizja podparta celami. Lider nie jest skoncentrowany na zadaniach czy systemach, lecz na ludziach. Jego motywowanie krąży wokół dawania inspiracji, zauważania talentów oraz angażowania. Zadaniem przywódcy nie jest zorganizowanie i pokierowanie, lecz ustalenie kierunku, wzbudzenie entuzjazmu i ewentualnie służenie pomocą. Dobry lider jest w stanie wysłuchać innych, wprowadzać zmiany, otacza się współpracownikami, w których dostrzega potencjał.

Efekty: Zarządzanie vs Leadership

Ważnym elementem obrazu, który chcę przed wami namalować, są efekty uzyskiwane poprzez kierowanie oraz przywództwo.

Jeśli dokładnie przyjrzycie się pracy zwykłych, standardowych kierowników, to szybko zauważycie, że efektem ich pracy jest najczęściej sprawne administrowanie posiadanymi zasobami. Utrzymują rzeczywistość na solidnym poziomie i dążą do tego, by wycisnąć z niej tyle, ile założono w planach. Nierzadko wykonuje on powtarzalne sekwencje działań, ponieważ przynosiły mu one w przeszłości pożądane efekty.

Rzecz jasna nie mogę powiedzieć, że osiąganie na przykład celu sprzedażowego czy sprawne zarządzanie zasobami jest czymś złym. Dla mnie jednak brakuje w tym tej jednej nuty wyjątkowości, które sprawia, że zamiast po prostu sukcesu, mamy efekt WOW, a zamiast pracowników od 8 do 16, mamy prawdziwy ZESPÓŁ.

Ta nuta jest wygrywana przez prawdziwego lidera. On nie tylko wie, jak wykorzystać zasoby, ale potrafi być elastyczny i wprowadzać innowacje. Stale się rozwija i pozwala współpracownikom na szukanie nowych dróg. Jest otwarty na badanie rzeczywistości, obieranie ciekawych ścieżek. Ufa ludziom, którzy z nim pracują i wraz z nimi patrzy o wiele dalej, niż na bieżące cele.

Czujecie tę różnicę? Jeśli to przede mną ktoś postawiłby wybór: kierownik czy lider, bez wahania wybrałbym lidera.

KaMa