Trendy w rozwoju pracowników 2021

House of skills każdego roku analizuje liczne raporty, artykuły i wnioski z konferencji. Dzięki temu ich specjaliści mogą tworzyć niezwykle solidny raport dotyczący trendów rozwoju pracowników na 2021 rok. Dziś przyjrzymy się niektórym ciekawym wnioskom z owego raportu.

Home Office nie taki zły

Zgodnie z przedstawionym raportem, pandemia radykalnie zmieniła sposób organizacji pracy. Harmonogram dnia nie jest już dłużej ustalany na zasadzie praca – życie, lecz odwrotnie: to życie prywatne decyduje o czasie i kształcie pracy. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich zawodów. Analogiczna rewolucja dotyczy aktywności rozwojowych, które przebiegają teraz w sposób bardziej zindywidualizowany. Według badania przeprowadzonego przez Cube Research jako zalety pracy zdalnej najczęściej wymienia się:

  • brak potrzeby przeznaczania czasu na dojazdy i podróże służbowe (73% wskazań),
  • bardziej elastyczne godziny pracy (69%),
  • możliwość spędzania większej ilości czasu w domu (41%),
  • większą autonomię (41%).

Co więcej, zmienił się paradygmaty, ponieważ przestał się liczyć czas wykonywanej pracy, a większego znaczenia nabrały (wreszcie!) efekty. Poprawiła się skuteczność pracy i, co ciekawe, wzrosło zaangażowanie.

Wirtualny świat

Co prawda wymagało to czasu, ale teraz liczą się wyniki. Przekroczone zostały także wszystkie cyfrowe granice – zdalna organizacja pracy wymusiła na firmach i ich pracownikach dostosowanie się do mobilnych rozwiązań. Nowe wyzwania postawione zostały także przed liderami. Dużo większe znaczenie mają teraz relacje międzyludzkie oraz osobisty wpływ lidera na grupę. Na powrót ogromne znaczenie przypisuje się także podstawowym umiejętnościom menedżerskim, takim jak udzielanie wsparcia, wyznaczanie celów oraz delegowanie zadań. Niezwykle rozległy stał się także obszar zdobywania wiedzy i umiejętności online.

Warto także wspomnieć, że zgodnie z badaniami Owl Labs, 72% ankietowanych deklarowało, że home office wiąże się z mniejszą ilością stresu. Oczywiście cały raport okraszony jest licznymi danymi oraz wieloma fascynującymi wnioskami. Polecam – z całością możecie zapoznać się TUTAJ.

KaMa